Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
Jesteś 34358 odwiedzającym.
              Do wakacji zostało 83 dni!

Szkoła Podstawowa Nr 227
im. kapitana Lucyny Hertz
02-154 Warszawa, ul. Astronautów 17
tel./fax (022) 846 03 81

Informacje o konkursach

24.04.2014
                                              „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”

       Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wszyscy równi – prawa człowieka oczami dziecka”.
         Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
oraz zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia oraz oświadczenie na stronie:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7274/konkurs-wszyscy-r%C3%B3wni-prawa-cz%C5%82owieka-oczami-dziecka.html

23.04.2014
więcej o konkursie: http://www.czuczu.pl/konkurs-2/


Regulamin
Literatura
Oświadczenie Rodziców
Formularz zgłoszenia

3 kwietnia 2014

Międzyszkolny Konkurs Sienkiewiczowski 2014

Zapraszam  uczniów kl.4-6 do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Sienkiewiczowskim,

którego celem jest promowanie znajomości twórczości i osoby Henryka Sienkiewicza.

                                                                                                           Aneta Słysz

 

Harmonogram konkursu

–22.04.2014 – Termin zgłaszania udziału w konkursie
–24.04.2014 – Etap szkolny
–24.05.2014 – Etap finałowy
–7.06.2014 – Uroczyste Wręczenie Nagród i Dzień Sienkiewiczowski

Nagrody

–Nagroda za 1 miejsce: replika szabli husarskiej oryginalnej wielkości
–Nagrody za miejsca 2 i 3: repliki broni palnej
–Nagrody za miejsca 4-10: miniaturowe repliki broni
–Nagrody pocieszenia (dla pozostałych finalistów): książki Henryka Sienkiewicza
–Nagrody dodatkowe: za miejsca 1-3 w kategorii klas IV i w kategorii klas V

 


9 marca 2014
 
KONKURSY "PANDA"  i "PANDA JUNIOR"
 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Konkurs Panda przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Ma on formę testu jednokrotnego wyboru o zróżnicowanym stopniu trudności. 
 
 Konkurs Panda Junior kierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 
Panda Junior z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Konkurs ma formę testu składającego się z 21 ciekawie opracowanych pytań o różnej skali trudności. Pytania konkursowe będą zawierać jedną bądź więcej poprawnych odpowiedzi.
 
Zakres materiału do każdego poziomu oraz testy archiwalne znajdują się na stronie:  www.edi.edu.pl
 
Terminy: 9 kwietnia 2014- Panda z języka angielskiego
                  11 kwietnia 2014- Panda Junior z języka angielskiego
 
Koszt uczestnictwa:  8  zł
 
Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje p. M. Bojarczuk.

26 stycznia 2014

22 stycznia 2014

Rok liturgiczny Kościoła katolickiego

Centrum Edukacji Szkolnej ogłasza ogólnopolski konkurs Rok liturgiczny Kościoła katolickiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI).

Test zostanie przeprowadzony  15-05-2014 r. (czwartek)

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.

Konkurs zostanie zorganizowany dla dwóch grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI) . Każdy test składać się będzie z 26 pytań z podanymi do nich 4 odpowiedziami.

Najlepsi otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnienia oraz nagrody książkowe.

Zapisy i wpłaty w wysokości 8 zł przyjmuje pani Małgorzata Pałko do 15 marca 2014r.

 Szczegółowe informacje na stronie internetowejhttp://www.ces.edu.pl/konkursy/zakres-liturgia.html

Małgorzata Pałko


19 stycznia 2014
Małgorzata Pałko

13 stycznia 2014
 
Pozostałe informacje oraz wiersze konkursowe do uzyskania u p. M. Bojarczuk oraz na stronie:  www.astronautow.pl

Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

9 stycznia 2014r. odbył się  szkolny etap konkursu, w którym udział wzięło 25 uczniów z klas 4-6.

Do etapu  rejonowego, który odbędzie się 16 stycznia, zakwalifikowali się:

Wiktor Wodzyński (kl.6a), Franciszek Popiel (kl.6a), Zuzanna Zapolska (kl.5a),

Wiktoria Pawłowska (kl.5a)  oraz Marta Kowalczyk (kl.5a).

                                                                                                                                         Życzymy powodzenia!


                                                                                                                                                                                                                           13 stycznia 2014

KONKURS ZUCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w  konkursie Zuch z języka angielskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony  19-03-2014 r. w SP227.

Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Ciekawe opracowanie graficzne pytań zainteresuje najmłodszych uczniów i zachęci do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.

Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Test konkursowy zawiera 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.
 
Koszt uczestnictwa w konkursie: 8 zł
Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje p.M. Bojarczuk do 14 lutego 2014r.
 
Pozostałe informacje, zakres tematyczny i archiwum testów na stronie:  http://www.ces.edu.pl/konkursy/zuch
 

13 stycznia 2014
 
Wielki konkurs Matematycznego Zoo
na łamigłówkę matematyczną
 

        Celem konkursu jest umożliwienie uczniom i nauczycielom szkół podstawowych zaprezentowania opracowanych przez siebie zagadek matematycznych, publikacja zbioru łamigłówek w internecie, oraz propagowanie pozytywnego podejścia do nauki matematyki wśród dzieci.

ETAP 1

1. Przedmiotem konkursu w pierwszym jego etapie jest przygotowanie zagadki / łamigłówki matematycznej wraz z rozwiązaniem.

2. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się 10 stycznia, a kończy 21 marca 2014 roku (włącznie).

3. Jeden uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę prac.

4. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

ETAP 2

1. Etap drugi konkursu polega na wytypowaniu drogą głosowania internautów najlepszej łamigłówki.

2. Etap 2 - głosowanie trwać będzie w terminie od publikacji zakwalifikowanych do drugiego etapu łamigłówek, do dnia

   1 czerwca 2014 roku (włącznie).

3. Głos będzie można oddać raz dziennie.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych za zgodą swoich rodziców/ opiekunów oraz nauczyciele.

Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną opublikowane w serwisie matzoo.pl pomiędzy 2 a 10 czerwca 2014 roku.

Prace konkursowe należy nadsyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz konkursowy dostępny online pod adresem: http://matzoo.pl/wielkikonkurs-formularz

Wynik I etapu konkursu tj. publikacja prac, które zakwalifikowały się do II etapu nastąpi do końca marca 2014 roku. W momencie publikacji prac konkursowych w serwisie matzoo.pl zostanie uruchomione głosowanie.

Wynik II etapu czyli ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej http://matzoo.pl pomiędzy 1 a 10 czerwca 2014 roku. Zwycięzcy konkursu, tj. autorzy najlepszych łamigłówek oraz wytypowani w drodze losowania głosujący zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną.

 Aneta Słysz

Regulamin konkursu: http://www.matzoo.pl/wielkikonkurs-regulamin 


 

 Wyniki konkursu Doodle 4 Googlehttp://www.google.pl/doodle4google/

 


9 stycznia 2014

 


9 stycznia 2014


20.12.2013r

XIV Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”

pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

2013/2014

 Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów, rozwijanie pisemnych form wypowiedzi

pod kątem poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, doradcy metodyczni m.st. Warszawy we

współpracy z władzami dzielnic/gmin, dyrektorami szkół oraz przewodniczącymi zespołów humanistycznych.

Uczestnicy: dzieci z klas 4,5,6 szkół podstawowych.

Organizacja i przebieg konkursu:

 • Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów jest organizatorem III etapu konkursu, tj. etapu wojewódzkiego.
 • Warunkiem udziału w III etapie jest przejście przez etap szkolny i rejonowy.
 • W etapie wojewódzkim biorą udział laureaci I, II, III miejsca eliminacji rejonowych.

Przebieg działań – terminy:

 •  9 stycznia 2014r. – etap szkolny, 7. lekcja, s.62,
 •  10 stycznia 2014r. przesłanie list laureatów etapu szkolnego (do 5 osób),
 •   16 stycznia 2014r. godzina 11.00 – etap dzielnicowy.

Aneta Słysz


                                                     DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI ‘2014

1. Konkurs recytatorski obejmuje:

Eliminacje dzielnicowe do 37. Konkursu „Warszawska Syrenka”
Eliminacje do 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

2. Organizator:
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa
e-mail:dkw@dkwlochy.pl, www.dkwlochy.pl

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 stycznia 2014r.

4. Grafik prezentacji zostanie umieszczony na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy” do dn. 31 stycznia 2014r.

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się 5 lutego 2014r.

6. Rozstrzygnięcie i wręczenie dyplomów odbędzie się 12.02.2014r. o godz. 13.00 w Domu Kultury „Włochy”
przy ul. Bolesława Chrobrego 27.

7. Eliminacje szkolne zostaną przeprowadzone w dn. 22 stycznia 2014r.

8. Uczniowie kl. I-III prezentują jeden utwór (wiersz lub fragment prozy)
– tematyka dowolna.
Uczniowie kl. IV-VI wykonują dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz
i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna.

9. Nie wolno prezentować utworów zamieszczonych w podręcznikach szkolnych.

Wszelkie informacje dostępne są u p. Renaty Spałek oraz p. Anety Słysz.


 Olimpus z języka angielskiego dla klas IV-VI

Termin olimpiady: 9 stycznia 2014

Termin wpłaty na olimpiadę:8 zł do 20 grudnia 2013 (do p. M. Bojarczuk)

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjum. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna.

Pytania testowe do olimpiady przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracującą w szkolnictwie od wielu lat. Ciekawe pytania, interesujące teksty sprawiają, że uczeń z przyjemnością rozwiązuje zadania, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz poszerzając słownictwo. Forma testu pomaga uczniom w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy.

Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Testy archwialne, zakres programowy i szczegóły olimpiady:

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa-186/j-angielski-sesja-zimowa

Olimpusek z języka angielskiego dla klas I-III

Termin olimpiady: 8 stycznia 2014

Termin wpłaty na olimpiadę:8 zł do 20 grudnia 2013 (do p. M. Bojarczuk)

Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Olimpiady pozwalają także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

zakres porogramowy, archiwum testów i szczegóły na stronie: 

http://www.olimpus.edu.pl/olimpusek-strona-glowna

Zapraszam do wzięcia udziału!

Milena Bojarczuk


 

Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

oraz VIII Ogólnopolski  Konkurs Polonistyczny 

 „Z ortografią na co dzień” 

 

         W dn. 14 listopada br. w naszej szkole odbyły się konkursy organizowane przez Centrum Edukacji Humanistycznej pod

patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Polskiej Akademii Nauk.

Uczniowie zmierzyli się z trudnymi zadaniami z zakresu ortografii i poprawności językowej.

Wyniki I etapu oraz lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostaną zamieszczone na stronie: www.poprawnapolszczyzna.pl

18 grudnia 2013 r. („Z ortografią na co dzień”) oraz 13 grudnia 2013 r. („Z poprawną polszczyzną na co dzień”).

         Do II etapu będziemy się przygotowywać podczas zajęć koła polonistycznego, na które serdecznie zapraszam:)

                                                                                     Aneta Słysz


Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

 W czwartek, 14 listopada 2013r., odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna, w której udział wzięli uczniowie naszej

szkoły z klas V i VI.

Musieli oni wykazać się dużą wiedzą z zakresu znajomości mitów.

Zakres tematyczny olimpiady:

1. Narodziny świata, walka z tytanami.

2. Bogowie, ich domeny, związane z nimi wydarzenia: Dzeus, Hera, Atena,Apollo, Artemis, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Eros,

Ares, Helios, Hestia, Demeter, Dionizos, Posejdon, Hades.

3. Życie bogów na Olimpie.

4. Życie dusz po śmierci (Hades).

5. Mity o:

 • Prometeuszu i Pandorze;
 • Demeter i Korze;
 • Artemis i Akteonie;
 • Heraklesie;
 • Syzyfie;
 • Dedalu i Ikarze;
 • królu Midasie;
 • Heliosie i Faetonie;
 • Atenie i Arachne;
 • Filemonie i Baucis;
 • Apollinie i Marsjaszu.

 

Ogrom pracy włożony w przygotowanie do olimpiady na pewno przyniesie efekty:)
 
Już 3 stycznia 2014r. wyniki! Czekamy cierpliwie :)

                                                                                     Aneta Słysz

http://www.olimpus.edu.pl/regulamin-mit


 

         W dniu 27 listopada upływa termin zgłoszeń do XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny.
 
Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2013 r. (środa) w godz. 13:00 - 14:00.
 
 Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest udział w nim minimum 11 uczniów z całej szkoły. 
 
          Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie
 
odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów. Patronat nad programem
 
objęła Politechnika Wrocławska. Każdy uczestnik konkursu jest jednocześnie uczestnikiem programu Łowimy Talenty 2013/14.
 
         Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6
 
i gimnazjalistów. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać
 
pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej
 
(współczesnego życia społeczno - kulturalnego).
 
         Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, wpłacają 9zł w sekretariacie szkoły.

                                                                                              Aneta Słysz

 Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora: http://jersz.pl/contest,5,tab_14.html


Konkurs dla młodych artystów

Doodle 4 Google.

 

Hasło tegorocznego konkursu: Mój pomysł na pomaganie innym.

O konkursie

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum.

Grupy wiekowe

Konkurs jest podzielony na 3 grupy wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 2. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 3. Uczniowie klas I-III gimnazjów

Wybór zwycięzcy

 1. Jury wybierze po 5 rysunków z każdej z grup wiekowych
 2. Listę wybranych 15 rysunków Jury ogłosi 2 stycznia 2014 r.
 3. Najciekawszy rysunek zostanie wybrany w powszechnym głosowaniu w internecie, między 2 a 9 stycznia 2014 r. na stronie google.pl/doodle4google
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się na gali, na którą zaproszeni zostaną wszyscy finaliści
 5. Zwycięski rysunek zastąpi logo Google na stronie głównej wyszukiwarki 12 stycznia 2014 r., przez cały dzień

Nagrody

 1. Zwycięzca otrzyma stypendium na rozwój artystyczny w wysokości 15 000 złotych
 2. Szkoła zwycięzcy otrzyma grant technologiczny w wysokości 25 000 złotych
 3. 15 finalistów zostanie ogłoszonych na stronie google.pl/doodle4google, otrzyma sprzęt komputerowy i będzie honorowymi gośćmi gali wręczenia nagród

Logo zwycięzcy umieszczone na stronie Google.pl zobaczą miliony ludzi

 

Kryteria oceny

Doodle będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • kreatywność

 • wartość artystyczna

 • zgodność z tematem

Informacje na stronie organizatora: http://www.google.pl/doodle4google/faq.html

 Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie!

Aneta Słysz


                       

   KONKURS ANDRZEJKOWY SCRABBLE 

 

              Wygraj zestawy Scrabble!

 

Zapraszam do Konkursu Andrzejkowego z programem Scrabble® w szkole.

Jak wziąć udział w konkursie? To proste!

Ułóż na planszy Scrabble® jak najwięcej słów o tematyce andrzejkowej, policz słowa i zrób zdjęcie planszy.

Zaloguj się i zgłoś swoją pracę do konkursu - w polu opisu wpisz ilość słów, które udało Ci się ułożyć.

Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali wspaniałe nagrody:

I miejsce – Scrabble DeLuxe

II miejsce – Scrabble Travel

III miejsce – Scrabble Original

Więcej informacji na stronie http://www.scrabblewszkole.pl/konkursy_scrabble

 

Powodzenia!

Aneta Słysz

 


 
VIII Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy ,,Zaczarowany świat baśni, podań i legend polskich"
 
 
Zapraszamy do udziału w VIII Dzielnicowym Konkursie Czytelniczym ,,Zaczarowany świat baśni, podań i legend polskich" organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Regulamin konkursu na stronie: http://www.bpwlochy.waw.pl/bpwlochy/images/konkurs_ksiazki_2014/regulamin_konkursu_czytelniczego_2014.pdf

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje p.Aneta Mrozowska (kl.I-III) oraz p.Aneta Słysz (kl.IV-VI) do 14 marca 2014r.
 

Zapraszamy!
Aneta Słysz
Aneta Mrozowska
Wykonanie: AGINUS