Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
Jesteś 36717 odwiedzającym.
              Do wakacji zostało 83 dni!

Szkoła Podstawowa Nr 227
im. kapitana Lucyny Hertz
02-154 Warszawa, ul. Astronautów 17
tel./fax (022) 846 03 81

Konkursy

20.03.2016 r.

Szkolny konkurs recytatorski "Brzechwa dzieciom"

  16 marca w sali konferencyjnej odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas I -III "Brzechwa dzieciom", poniżej zamieszczam wyniki:

 I miejsce     Gabriela Polak

                        Dominika Lipska

                        Dominik Szurgot

II miejsce      Zuzanna Kordowska

III miejsce     Maciej Dubaniewicz             

Gratulujemy!


08.03.2016 r.

                     REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO


Organizatorem konkursu jest biblioteka

2. Cele konkursu:
Ø rozwijanie zdolności recytatorskich,
Ø zainteresowanie uczniów poezją,
Ø zachęcanie do występów na scenie,
Ø prezentacja umiejętności uczniów,
Ø uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:
Ø konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
Ø konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
Ø zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia 11 marca 2016r.

4. Przebieg konkursu
a) eliminacje szkolne – 16 marca 2016r godz. 12.30 sala konferencyjna.

5. Kryteria oceny

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
Ø dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
Ø interpretacja tekstu,
Ø kultura słowa,
Ø ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu,).

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE RECYTATORSKIM (należy przekazać wychowawcy lub bibliotekarzowi.)

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Tytuł wybranego wiersza


Imię i nazwisko autora wiersza1.

 

 

 

 

 


 18.01.2016 r.

31 sierpnia 2015 r.
 
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO  

Czytelnik Roku 2015/2016”

 

Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 227

ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa

Tel. (022) 846-03-81

Czas trwania konkursu:

od 1 września 2015 roku do 3 czerwca 2016 roku.

Cele konkursu:

 1. utrwalanie nawyku obcowania z książką,
 2. popularyzowanie czytelnictwa,
 3. podnoszenie kultury czytelniczej,
 4. kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 5. zachęcenie do systematycznego czytania oraz częstego odwiedzania biblioteki.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 227.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej karty czytelnika.
 3. Ocenie konkursowej podlega aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych i przeczytanych książek.
 4. Podstawowym warunkiem oceny i przyznania tytułu Czytelnik Roku 2015/2016 jest największa liczba wypożyczonych i przeczytanych książek.
 5. W przypadku wypożyczenia tej samej ilości książek przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności pod uwagę:
  • terminowość oddawania książek przez czytelnika,
  • dbałość czytelnika o wypożyczone książki.
 6. Czytelnik zwycięzca otrzymuje dyplom oraz nagrodę książkową.
 7. Dodatkowe nagrody książkowe (do III miejsca) zostaną przyznane laureatom zgodnie z ilością przeczytanych książek.
 8. Wyniki konkursu (półfinał –I semestr oraz finał – II semestr) umieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
NA OPOWIADANIE BAŚNI, BAJEK I LEGEND 

Posłuchajcie opowieści...”

 

Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 227

ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa

Tel. (022) 846-03-81

Uczestnicy konkursu:

Do udziału zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 227 w następujących grupach wiekowych:

 • Uczniowie klas I-III
 • Uczniowie klas IV-VI

Uczestnicy zaprezentują wybraną przez siebie baśń, bajkę lub legendę. Istnieje możliwość prezentacji baśni, bajek i legend własnego autorstwa.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie wśród dzieci zamiłowania do poznania baśni, bajek i legend
 2. Kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania
 3. Powrót do starej i pięknej tradycji opowiadania baśni, bajek i legend
 4. Rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości dziecka na piękno literatury

Termin przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się 9 marca 2016 roku o godz. 13.45 w bibliotece szkolnej, zgłoszenia przyjmowane są do 29 stycznia 2016 r.  

Regulamin oceniania uczestników

1.

Dobór repertuaru

0 – 1 pkt

2

Ogólny wyraz artystyczny

0 – 3 pkt

 

- strój, rekwizyty..

 

 

- wykorzystanie środków pozawerbalnych

 

3.

Ogólna prezentacja tematu i konstrukcji wypowiedzi:

0 – 6 pkt

 

- właściwa kompozycja

 

 

- płynność i poprawność wyrażenia myśli

 

 

- bogactwo języka i jego barwność

 

 

- jasność i logiczność formułowania myśli

 

 

- poprawne akcentowanie

 

 

- sugestywność wypowiedzi

 

4.

Wprowadzenie dialogu

0 – 1 pkt

5.

Wykorzystanie limitu czasu

0 – 1 pkt

6.

Pamięciowe opanowanie tekstu

0 – 2 pkt

 

Maksymalna liczba punktów

14 pkt


 REGULAMIN KONKURSU  O TYTUŁ
 

Mistrza pięknego czytania.”

 

„Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela,

który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”.

(A. Grabowski)

  

 Organizator:
 
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 227

ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa

Tel. (022) 846-03-81

Cele konkursu:

 1. wyłonienie Mistrza Pięknego Czytania w każdej z klas I –III,
 2. promocja czytelnictwa,
 3. kształcenie umiejętności płynnego czytania,
 4. stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych,
 5. uczenie rywalizacji w miłej atmosferze,
 6. doskonalenie dykcji,
 7. kształcenie wrażliwości na piękno polskiej mowy.

Termin przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 23 – 27 maja 2016 roku, w salach lekcyjnych poszczególnych klas.

 Regulamin konkursu:

 1. W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie klasy I, klasy II, klasy III.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania wybranych 10 fragmentów tekstu z podręcznika (około połowy strony A4).
 3. Uczniowie czytają na głos wylosowany wcześniej fragment tekstu.
 4. Czas czytania tekstu przez każdego uczestnika wynosi 3 minuty.
 5. Ocenie podlega:

płynność,

0-3 punkty

poprawność czytania

0-3 punkty

tempo i dykcja

0-3 punkty

interpretacja czytanego tekstu

0-3 punkty

zachowanie limitu czasu

0-3 punkty

 1. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 15 punktów.
 2. Werdykt trzyosobowego jury jest ostateczny.
 3. Zwycięzca konkursu (w każdej z klas) otrzymuje dyplom Mistrza Pięknego Czytania oraz nagrodę książkową. Dyplomy otrzymują także uczniowie, którzy zajmą II i III miejsca.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

Zaczytana zakładka”

 

Kiedy otwierasz książkę, wkraczasz jakby do teatru: najpierw jest kurtyna,

odsuwasz ją i przedstawienie się zaczyna.”

 

 Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 227

ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa

Tel. (022) 846-03-81

Czas trwania konkursu:

od 4 kwietnia 2016 roku do 6 maja 2016 roku.

Cele konkursu:

 1. utrwalanie nawyku obcowania z książką,
 2. podnoszenie kultury czytelniczej,
 3. kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 227:
  • Kategoria I – klasy I- III,
  • Kategoria II – klasy IV- VI.
 2. Uczestnicy przygotowują krótkie opowiadanie o swojej ulubionej książce i zakładkę do niej, która będzie ilustracją do książki.
 3. Technika plastyczna dowolna.
 4. Opowiadanie powinno być czytelnym rękopisem obejmującym ok. dwie strony formatu A5.
 5. Opowiadanie wraz z zakładką należy złożyć w szkolnej bibliotece do 6 maja 2016 r.
 6. Zwycięzcę wyłoni trzyosobowe jury, w skład którego wejdą nauczyciele: języka polskiego, plastyki oraz bibliotekarz.
 7. Zwycięzca otrzymuje dyplom oraz atrakcyjną nagrodę książkową.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wykonanie: AGINUS