Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
Jesteś 34362 odwiedzającym.
              Do wakacji zostało 83 dni!

Szkoła Podstawowa Nr 227
im. kapitana Lucyny Hertz
02-154 Warszawa, ul. Astronautów 17
tel./fax (022) 846 03 81

Wypożyczanie podręczników

        WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

 

 REGULAMIN

Wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczenia  podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji celowej (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw).
(Dz.U.poz.811)

klasa I

 Podręczniki stanowią własność szkoły.

 1. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres potrzebny do korzystania z nich  i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.
 2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia  podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 3. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.
 4. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 5. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, za zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy dokonać opłaty w wysokości 4, 34 zł na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dowód wpłaty przedłożyć w sekretariacie lub w bibliotece.
 6. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik do j. angielskiego należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

klasa II

 Podręczniki stanowią własność szkoły.

 1. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres konieczny do nauki i zwraca do wychowawcy w terminie przez niego wskazanym.
 2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia  podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 3. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać, czy rysować.
 4. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 5. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, za zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy dokonać opłaty w wysokości 4, 21 zł na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dowód wpłaty przedłożyć w sekretariacie lub w bibliotece.
 6. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik do j. angielskiego należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

klasa IV

 Podręczniki stanowią własność szkoły.

 1. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.
 2. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia  podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 3. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.
 4. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 5. Zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

Zwrot za zniszczony podręcznik  MEN

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika należy wpłacić kwotę  wyznaczoną dla klasy (informacja w regulaminie)

Drugą część podręcznika  uczeń będzie mógł wypożyczyć  po okazaniu  dowodu  wpłaty.

Wpłaty  dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik, część…”, podając numer jednej z czterech części.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o której mowa w art. 22ad ust.1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

 


Wykonanie: AGINUS