Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
Jesteś 13271 odwiedzającym.
              Do wakacji zostało 83 dni!

Szkoła Podstawowa Nr 227
im. kapitana Lucyny Hertz
02-154 Warszawa, ul. Astronautów 17
tel./fax (022) 846 03 81

Historia

tablica

"... Gdy kiedyś, kiedyś po latach
pod wpływem nieubłaganego działania czasu
zmurszeją mury szkolne tysiąclatek,
pozostaną trwałe i najcenniejsze owoce:
lepsze, światlejsze pokolenia
w tych murach wychowane..."

 

WAŻNE DATY Z HISTORII SZKOŁY

 • 23 czerwca 1961 r.  podpisano akt o utworzeniu Szkoły. 
 • 1 września 1962 r. odbyło się pierwsze zebranie rady pedagogicznej, w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 88 w   Warszawie przy al. Krakowskiej 169 i Liceum Ogólnokształcącego Nr 43 w Warszawie przy ul. Gładkiej 9, gdzie początkowo mieściły się tymczasowe siedziby Szkoły Podstawowej Nr 227. 
 • 12 listopada 1962 r. oddano  do użytku budynek Szkoły przy ul. Astronautów 17.
 • 10 stycznia 1963 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły i odsłonięcie tablicy Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 • 15 października 1963 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Bohatera Ludowego Wojska Polskiego Kapitana Lucyny Hertz i odsłonięcie płaskorzeźby z wizerunkiem patronki.
 • 17 stycznia 1966 r. z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
 • 9 czerwca 1966 r. władze oświatowe zatwierdziły hymn Szkoły. Słowa hymnu napisał poeta Jerzy Litwiniuk, muzykę Jerzy Habela. 
 • 4 lutego 1972 r.- 31 sierpnia 2002 r. 
  podjęto decyzję w sprawie powołania do życia szkoły środowiskowej na terenie Szkoły    Podstawowej Nr 227. Działał ,,Klub młodzieżowy”, a  następnie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
 • 1 września 1999 r.– grudzień 2003 r.  w budynku Szkoły Podstawowej nr 227 mieściła się część Gimnazjum Nr 1 (obecne Gimnazjum Nr 114).
 • 10 października 2003 r. 

  Szkoła Podstawowa  Nr 227 otrzymała tytuł ,,Szkoły z klasą.”

 

Uroczystość otwarcia placówki

Szkoła Podstawowa Nr 227 im. kapitana Lucyny Hertz rozpoczęła swoją działalność na podstawie aktu o jej utworzeniu z dnia 23 czerwca 1961 roku. W listopadzie 1962 roku w nowym budynku rozpoczęły się zajęcia edukacyjne, a 10 stycznia 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. W uroczystości tej brali udział zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. W części oficjalnej przemawiali goście oraz kierownik p. Kazimierz Gniewek, który dziękował w imieniu nauczycieli i dzieci za liczne przybycie. Drugą część zajął program artystyczny: pięknie śpiewał chór szkolny, kierowany przez p. Ewę Cyprian, uczniowie recytowali wiersze. Na zakończenie części artystycznej śpiewał słynny tenor Bohdan Paprocki. Następnie uroczyście odsłonięto tablicę wmurowaną w ścianę szkoły z napisem "Szkoła - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego rok 1962". Spacer po szkole uprzyjemniała orkiestra wojskowa.

Pierwszym kierownikiem, a później dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 227 był p. Kazimierz Gniewek. Ze szkołą związał się od momentu powstania jej fundamentów. Potem, jako że szkoła miała być pierwszą "tysiąclatką" na terenie Ochoty, czuwał nad jej budową. Motywował do wysiłku pracujących na budowie żołnierzy. Uruchamiał własnymi ścieżkami różne siły sprawcze, aby ukończyć budowę szkoły w terminie. Jednak prace wykończeniowe, trudności związane z wyposażeniem szkoły, a także przeciągające się decyzje administracyjne sprawiły, że inauguracja nauki w szkole miała miejsce dopiero 12 listopada 1962 roku. Szkoła od tego dnia zaczęła tętnić życiem.

Obejmując kierowanie placówką szkolną p. Kazimierz Gniewek był człowiekiem posiadającym już bogate doświadczenia zawodowe. W pierwszych latach istnienia szkoły dzięki Jego dyplomatycznym i przyjacielskim kontaktom, szkoła miała popiersie patrona, sztandar i własny hymn. Popiersie patrona szkoły zaprojektowała i wykonała p. Julia Gniewek (żona dyrektora). Autorem tekstu hymnu był poeta Jerzy Litwiniuk - przyjaciel dyrektora, a muzykę skomponował Jerzy Habela - profesor muzykologii w Krakowie, z którym również łączyły dyrektora więzy przyjacielskie. Fundatorem sztandaru szkoły byli rodzice, a uroczystość wręczenia szkole sztandaru odbyła się 17 stycznia 1966 roku.

Kilka słów o Patronce

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 227 imienia kapitana Lucyny Hertz miała miejsce 15 października 1963 roku.

patronka

Patronka szkoły urodziła się w 1917 roku w Otwocku pod Warszawą. W wieku 16 lat zdała maturę i została studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy również została członkiem akademickiej organizacji "Życie". W 1937 roku na zaproszenie krewnych wyjechała do Paryża, gdzie studiowała chemię.

W 1939 roku przyjechała na wakacje do Polski i tu zastała ją wojna. Znalazła schronienie we Lwowie, gdzie kontynuowała studia na Politechnice Lwowskiej. Została członkiem komitetu studenckiego na wydziale chemii.

W czerwcu 1941 roku wyjechała ze Lwowa i wędrując po Związku Radzieckim pracowała w różnych zawodach, między innymi jako sanitariuszka. W roku 1943 dostała się do wojska, do III Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, gdzie na własną prośbę została przydzielona do batalionu szturmowego przygotowującego dywersantów na tyły wroga. Po krótkim przeszkoleniu została instruktorem minerskim i otrzymała awans na stopień podporucznika.

patronka

W maju 1944 roku została przerzucona na Lubelszczyznę, do oddziału partyzanckiego majora "Klima". Tam przeszła chrzest bojowy - wraz ze swoim oddziałem aktywnie uczestniczyła w wysadzeniu w powietrze niemieckiego transportu broni. Po wyzwoleniu Lubelszczyzny wróciła do armii i na własną prośbę została skierowana do III Dywizji na stanowisko zastępcy dowódcy Kampanii Fizylierów. Brała czynny udział w walkach o przyczółek warecko-magnuszewski, cały czas dodając otuchy swoim żołnierzom.

17 września 1944 roku podczas próby przeprawy przez Wisłę z Saskiej Kępy na przyczółek czerniakowski została ciężko ranna. Zmarła 22 X 1944 roku w Otwocku. Została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Lucyna Hertz została pośmiertnie awansowana na stopień kapitana i odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy i Virtuti Militari V klasy.

HYMN

Słowa: Jerzy Litwiniuk
Muzyka: Jerzy Habela

Za króla Bolka, za króla Mieszka
nie było nas i naszych klas.
Może tu wiodła myśliwych ścieżka
przez gęsty las, zielony las.
A dziś tu nie ma żadnych kniej
jest nasza Szkoła i my w niej.

Ref. Choć wszystkim nam przybywa lat
i świat się zmienia naokoło
to w sercu niezatarty ślad
i w głowie niezatarty ślad
zostawisz nasza jasna szkoło.

Nie takie dawne były to sprawy,
ni kroku iść nie trzeba stąd:
tu nasze jutro, tu los Warszawy
ulicą niósł styczniowy front.
A kto z nadzieją jutra zgasł,
zostanie młody pośród nas.

Ref. Choć wszystkim…
Czasem za oknem zadzwonią śmigła
i zagra hymn silników stal.
Każdy u ramion chciałby mieć skrzydła
i lecieć w dal, błękitną dal.
A my to wiemy nie od dziś:
od skrzydeł szybsza ludzka myśl.

Ref. Choć wszystkim…
A kiedy młodsi bracia dorosną
Za parę lat i parę zim,
Będą rakiety lecące w kosmos
Widokiem swym przeszkadzać im.
A do rakiety bądź co bądź
Ładunek wiedzy trzeba wziąć.

Ref. Choć wszystkim…

DYREKTORZY

1962 - 1977  - p.Kazimierz Gniewek

1977 – 1991  - p.Irena Dziduch

1991 – 2001  - p.Bożena Snelewska

2002 – 2014 - p.Barbara Drozd 

2014 - obecnie- p. Michał Plewa

 

SZKOLNE TRADYCJE

 • Od 1993 r. przyznawane jest szkolne odznaczenie ,,Lucynka”.

 • Od 2002 r. organizuje się ,,Dzień otwarty szkoły”.

 • W październiku każdego roku odbywa się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej.

 • Co 5 lat uroczyście obchodzi się święto szkoły.

 • Od 2002r. organizuje się imprezy szkolne w ramach projektów wewnętrznych: pikniki i wystawy tematyczne np.: „Poznajemy państwa Europy”, ,,Mazowieckie klimaty”, ,,Wędrując po Polsce”, ,,Zdrowo i sportowo”, ,,Jak minął rok?’’, ,,Dzień Ziemi”, ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia”, ,,Wystawa zwierząt”, ,,Wspólne kolędowanie. Jasełka.”, ,,Kiermasz świąteczny”, ,, Dzień Dyni”, „Dzień Zdrowego Jedzenia”.

 • Samorząd Uczniowski organizuje akcje charytatywne np.:
  „Uczyń coś dla bliźniego w dniu św. Walentego”, ,,Zbiórka darów dla zwierząt”,
  ,,Zbiórka darów dla Warszawskiego hospicjum dla dzieci”, ,,Pomóż i Ty”,
  ,,Góra grosza”, ,,Zbiórka darów dla bezdomnych”.

 • Od 2010r. – Szkoła jest organizatorem Dzielnicowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

 

SZKOLNE ODZNACZENIE „Lucynka”

Odznaczenie przyznawane jest dla:

 • uczniów
  -za wyraźne postępy w nauce,
  - zajęcie I, II, III miejsca w konkursach wiedzy na poziomie dzielnicy, miasta, kraju lub sukcesy sportowe co najmniej na szczeblu miejskim,
  - podejmowanie działań i uzyskiwanie sukcesów w takich dziedzinach, które zostały odkryte jako mocna strona ucznia, np. pomoc koleżeńska w nauce i inne działania na rzecz szkoły;

 • rodziców 
  - za aktywnie działania na rzecz Szkoły lub klasy;

 • przyjaciół Szkoły
  -za uczestnictwo w organizacji ważnych wydarzeń szkolnych, wspieranie finansowe Szkoły, udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

 

 

Wykonanie: AGINUS